Wat kan De kleine Letter voor u betekenen?

 

Wanneer er zich in uw naaste omgeving een sterfgeval voordoet, is dit op zich al heel triest en zorgelijk. Het kan echter een hele zorg minder zijn als er iemand is die u na het overlijden behulpzaam is bij alle administratieve vraagstukken die zich dan na het overlijden aandienen.

 

De kleine Letter biedt administratieve, juridische en rechtspositionele hulp aan nabestaanden in geval van overlijden.

Deze zaken betreffen o.a.:

-                     het verzorgen van de aanvraag voor uitkering(en) volgens de Algemene Nabestaandenwet, nabestaandenpensioen(en), alsmede mogelijke belastingteruggave aanvragen bij belastingdienst;

-                     het claimen van eventuele verzekeringen, zoals begrafenisverzekering, kapitaalverzekering, lijfrente, overlijdens- en/of risicoverzekering, ongevallenverzekering en andere levensverzekeringen, beleggingen en/of  spaarverzekeringen;

-                     het eventueel aflossingsvrij maken van lopende lening(en);

-                     wijziging tenaamstelling of opzegging van hypotheek, huur, energie- en waterleidingbedrijf en andere officiŽle instanties;

-                     opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen etc.

-                     het administratief in orde brengen van bank-, giro-, en andere spaarrekeningen, creditcards, bankpassen etc.

-                     het in kennis stellen van het overlijden van alle zakelijke relaties;

-                     indien nodig het verzorgen van de verklaring van erfrecht;

-                     het verzorgen van eventuele belastingteruggave partner;

-                     het aansprakelijk stellen en verhaal halen van derden in geval van ongeval;

-                     het onderzoeken of er mogelijk andere uitkeringen geclaimd kunnen worden.

 

Kortom aan de hand van uw opdracht en persoonlijke wensen kunnen alle administratieve en juridische aangelegenheden terzake van het overlijden door De kleine Letter u uit handen genomen worden.

 

 

De kleine Letter,                                        De Boomgaard 5,

q.q.                                                            2731 GW  BENTHUIZEN

John A. van der Perk, bc.                        Tel. + Fax: 079 - 3315789

Directeur / Consultant,                             GSM:         0654 - 757540

                                                                  E-mail:      JAvdPerk@dekleineletter.nl

 

 

 

 

 

Mail de webmaster